Skip to main content

eduSHARE uit de Filipijnen | Dagdagelijkse vaardigheden

Maud Bossier, Lotte Vancalbergh en Jente Pardon, studenten lager onderwijs van de Hogeschool VIVES, liepen drie maanden stage op een Filipijnse school. Hier organiseerden de leerkrachten elke woensdagvoormiddag een activiteitenprogramma, waarbij leerlingen verschillende vaardigheden leerden. Dit inspireerde hen om een eduSHARE rond uit te werken.

Activiteitendag

Beweging

Iedere woensdag begint met een bewegingsmoment. De studenten leerden de leerlingen een nieuwe dans, genaamd “Zumba”. Ondanks de warmte deden de kinderen altijd enthousiast mee.

Gedrags- en Kwaliteitsbeloning

Elke eerste woensdag van de maand wordt een nieuwe kwaliteit geïntroduceerd, zoals geduld. Leerkrachten en leerlingen observeren en belonen de hele maand degenen die deze kwaliteit het meeste tonen. Aan het eind van de maand is er een ceremonie waar diploma’s worden uitgereikt en voor elkaar wordt geapplaudiseerd.

Kook- en Tafeldekworkshop

Februari stond in het teken van koken en tafeletiquette. Iedere woensdag bereidde een ander leerjaar gerechten. De leerlingen kregen punten voor smaak, presentatie, hygiëne en tafelaankleding. Ouders hielpen enthousiast mee en aan het eind van de workshop at iedereen samen.

Andere Vaardigheden

Voor kleuters zag de activiteitendag er anders uit. Elke woensdag stond een andere vaardigheid centraal, zoals veters strikken, planten verzorgen en opruimen.

Conclusie

Leerkrachten en directie benadrukken het belang van deze activiteiten, die kinderen voorbereiden op het dagelijks leven. Het is een welgekome pauze tussen de lange lesdagen door die sociale contacten en praktische vaardigheden bevordert.

Link naar de praktijk in België: Projectweek

Ze stellen voor om in België een projectweek te organiseren waarin dagdagelijkse vaardigheden centraal staan. Dit omvat activiteiten zoals koken, wassen en tafeldekken, vaardigheden die vaak onderbelicht blijven in reguliere scholen. Hoewel cognitieve vaardigheden belangrijk zijn, mogen praktische vaardigheden niet vergeten worden omdat ze essentieel zijn voor de deelname aan de maatschappij en het ondersteunen van huishoudelijke taken.

Ontdek in deze uitgebreide bundel hoe je zo’n projectweek kan organiseren op een school. De drie studenten werkten volledige draaiboeken uit met uitgewerkte activiteiten uit per leerjaar.