Skip to main content

eduSHARE uit Rwanda | Debat op school om taalvaardigheid te verbeteren

Rüth Tack en Grieke Terryn, laatstejaarsstudenten van Hogeschool VIVES, liepen stage op een lagere school in Masaka, Rwanda. Deze school geeft leerlingen vanaf het eerste leerjaar les in vier talen: KenyaRwanda, Swahili, Engels en Frans. De leerkrachten merkten echter dat de leerlingen moeite hadden om deze talen vloeiend te spreken. Daarom introduceerde de directrice het vak ‘debat’.

Debatteren om te leren

Elke vrijdag debatteert de school in twee grote groepen. De ene week in het Frans, de andere week in het Engels, om zo het spreken van deze twee wereldtalen te bevorderen. Dit vak helpt leerlingen om hun mening te uiten, zo mogen ze soms zelf het debatonderwerp kiezen. Hierdoor raken de leerlingen vertrouwd met verschillende maatschappelijke kwesties waarover ze met elkaar in gesprek gaan.

Inspiratie voor het Vlaamse onderwijs

Rüth en Grieke vonden dit initiatief inspirerend en zien mogelijkheden om het in Vlaanderen toe te passen. De taalvaardigheid van Vlaamse leerlingen gaat achteruit en dit debatvak zou een oplossing kunnen bieden voor zowel taalvaardigheid als persoonlijke ontwikkeling.

Het leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt niet alleen taalvorming, maar ook culturele en sociale ontwikkeling in de vakken Engels en Frans. Het doel is om leerlingen communicatief vaardiger te maken en hen te leren kritische informatie te begrijpen en te verwerken. In de praktijk blijft verbale communicatie echter vaak beperkt tot klassikale discussies. Hoewel sommige jaren in het middelbaar mondelinge examens hebben, blijft de toetsing van taalvaardigheid meestal binnen de klas.

Een school kan ervoor kiezen om het vak debat toe te voegen om het leren van een nieuwe taal buiten de klas te bevorderen. Gedurende één lesuur per week komen verschillende klassen samen om te debatteren over actuele onderwerpen. De leerlingen worden verdeeld in twee groepen: voor- en tegenstanders. De ene week debatteren ze in het Engels, de andere week in het Frans. De leerlingen hoeven niets voor te bereiden; alles gebeurt ter plekke. Dit vak haalt leerlingen uit hun comfortzone en maakt hen vertrouwd met de wereldtalen Frans en Engels, terwijl ze leren hun standpunten goed te onderbouwen. Het evalueren van taalvaardigheid wordt zo breder dan alleen in de klas.

Video

Om Vlaamse scholen kennis te laten maken met dit vak, maakten Rüth en Grieke een video waarin één van de leerkrachten extra uitleg geeft, gecombineerd met beelden uit de praktijk.

In deze publicatie ontdek je hoe deze eduSHARE tot stand is gekomen.