Skip to main content

eduSHARE uit Zambia | Aanmoediging van leerlingen

In Zambiaanse scholen speelt aanmoediging een essentiële rol in het onderwijs. Julie Jacobs en Fien Persoon, studenten lager onderwijs aan Hogeschool UCLL, maakten er een video over.

Zingen, applaus en positieve bevestiging

Door leerlingen te belonen met liedjes, applaus en positieve woorden, wordt hun betrokkenheid en zelfvertrouwen enorm verhoogd. Dit stimuleert een actieve deelname aan de lessen en creëert een veilige en ondersteunende leeromgeving. Deze aanpak biedt waardevolle inzichten voor ons eigen onderwijssysteem. Het integreren van aanmoedigingsstrategieën in onze scholen kan leiden tot meer gemotiveerde en zelfverzekerde leerlingen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een effectievere leerervaring.