Skip to main content

STAP 5: Zet in op reflectie en multiperspectiviteit

Combineer:

 • reflectie op de ervaring
 • reflectie over cultuur, aannames en overtuigingen
 • zelfreflectie

De eigen context beheersen vraagt kennis over:

 • historische aspecten
 • socio-geografische aspecten
 • heersende stereotypen over andere culturen
 • eigen ervaringen en voorkennis
 • eigen waarden, behoeften en sterke punten

Rekening houden met de andere context vereist kennis over:

 • historische aspecten
 • socio-geografische aspecten
 • verbale en non-verbale communicatie
 • kwesties van macht, voorrechten en onderdrukking

Nodig om vanuit verschillende perspectieven naar een praktijk te kunnen kijken:

 • ingaan op overeenkomstige aspecten met andere samenlevingen
 • focus op gedeelde waarden
 • stilstaan bij hoe acties mensen in andere landen beïnvloeden en omgekeerd
 • focus op onderlinge afhankelijkheid