Skip to main content

STAP 1: Kies je onderwerp

Tijdens deze observatiefase ga je op zoek naar thema of activiteit dat breed kan worden gebruikt door andere (toekomstige) leerkrachten

In jouw stageland kampt men misschien met gelijkaardige onderwijsuitdagingen als in België. Een andere context leent zich waarschijnlijk tot een andere aanpak. Misschien wel een aanpak waar wij in België inspiratie uit kunnen halen? Ga na wat jou verbaasde, verraste, inspireerde en aan het denken zette de voorbije weken in jouw stageschool! Hoe zou je dit kunnen omvormen tot een aantrekkelijk(e)  les(onderdeel)?

Documenteer of selecteer een thema, activiteit of lespraktijk die aansluit bij de basiscompetenties van de lerarenopleiding. Bespreek dit met je docent of stagebegeleider. Zo verhoog je de bruikbaarheid en de kans dat het effectief ingezet wordt in het curriculum, opleidingsonderdeel of modules.

TIP: vraag ook eens aan de leerkrachten of andere onderwijsprofessionals in jouw gastland wat zij zelf interessant vinden als lespraktijk! Waar zijn zij trots op? Of waar zijn zij juist nieuwsgierig naar rond onderwijs in België?

‘We merken dat ze in Rwanda ook moeite hebben om meisjes te laten kiezen voor STEM-richtingen. Net zoals in België dus. Toch wordt hier wel op ingezet. Wij zouden graag willen onderzoeken hoe dit proces verloopt in vergelijking met België en wat de beweegredenen zijn van meisjes om voor deze richting te kiezen.’ Leerkrachten in opleiding aan de hogeschool VIVES ~ deden stage in Rwanda