Skip to main content

STAP 3: Bepaal jouw doelstellingen

Je koos nu een thema voor jouw eduSHARE en bepaalde hoe je dit gaat illustreren.

Ga na wat jij met jouw eduSHARE wilt bereiken!

Wil je jouw medestudenten aan het denken zetten rond verschillende aanpakken wereldwijd? Wil je tonen dat er andere manieren bestaan waar wij misschien iets van kunnen leren? Wil je jouw medestudenten aan het denken zetten rond interculturele ervaringen? Interessant om bij het bepalen van de doelstellingen van jouw eduSHARE, eens een kijkje te nemen naar de basis competenties van leerkracht of interculturele competenties.

Zodra dat helder voor je is, kan je verder op verkenning via het SMART-model:

  1. Specific (specifiek): Wat is het precieze doel dat je wil bereiken?
  2. Measurable (meetbaar): Hoe ga je na dat je het doel bereikt hebt?
  3. Achievable (bereikbaar): Kan je het doel echt bereiken of is het te moeilijk?
  4. Relevant: Is jouw eduSHARE relevant voor andere studenten of docenten binnen jouw opleiding
  5. Timely (tijdig): Wanneer is je deadline voor het bereiken van het doel?

TIP: probeer zo gefocust mogelijk te werk te gaan. Dus niet: ‘ik wil taalonderwijs in Zuid-Afrika vergelijken met taalonderwijs in België’ maar wel ‘ik wil aan de hand van een casus illustreren hoe een school in Durban te werk gaat waar kinderen zowel in het Isizulu als in het Engels les krijgen.’

‘We willen in de eerste plaats leerkrachten in Vlaanderen inspireren met ideeën die we hier opdoen rond lagekosten materiaal. We willen dus een toegankelijk platform maken waar leerkrachten naar toe gaan voor knutselideeën.’ Leerkrachten in opleiding aan de Howest hogeschool ~ deden stage in Zambia