Skip to main content

STAP 6: Maak een planning

Interessant is om een retroplanning te maken.

Dat is een planning die terugtelt vanaf de datum waarop je klaar moet zijn met jouw project. Je deelt de planning op in taken en fases en ziet zo hoeveel tijd je per fase hebt. Zo kom je te weten of je voldoende tijd per fase hebt en behoud je een goed overzicht.

‘Wij maakten een video en daar kwam veel meer bij kijken dan gedacht. Ook zaken waar we pas later op kwamen. Vragen voor de interviews voorbereiden, consent forms laten invullen door de ouders voor de kinderen die in beeld zouden worden gebracht, het contacteren van professionals die iets over meertaligheid konden vertellen, een storyboard maken en ga zo maar door. Een goede planning was zeker nodig.’ Leerkrachten in opleiding aan de hogeschool VIVES ~ deden stage in Zuid-Afrika

Hieronder een zeer eenvoudig voorbeeld van een deel van een retroplanning voor een video-opname.

week 4week 5week 6week 7week 8week 9week 10
Thema bepalenX
ObservatiefaseX
Terugkoppeling stagebegeleiderX
Doelstellingen bepalenX
VoorbereidingX
Vragen voorbereidenX
Afspreken met intervieweeX
Materiaal verzamelenXXX
Beeldmateriaal opnemenXXX
MontageX
PitchX
Leerdoelstellingen koppelen aan materiaalX
Aantrekkelijke beschrijvingX

Stagetijdlijn