Skip to main content

STAP 5: Betrek de professional in je gastland

Vraag ook eens aan de leerkrachten of andere onderwijsprofessionals in jouw gastland wat zij zelf interessant vinden als lespraktijk! Waar zijn zij trots op? Of waar zijn zij juist nieuwsgierig naar rond onderwijs in België?

Integreer diverse visies voor meer neutraliteit.

Je blijft als buitenlander vaak een buitenstaander, maar hoe kom je toch een beetje ‘binnen’? Fotograferen of filmen kan een wederzijds proces worden. Samen zoeken naar de meest respectvolle of leuke manier om iets in beeld te brengen is een goed plan. Zo creëren jullie voor beide partijen een positieve herinnering.

Door je partner te betrekken in dit proces kan die zelf tonen wat die belangrijk vindt en hoe er voor problemen concrete oplossingen gezocht worden. Samen beelden maken versterkt de visuele weergave en het verhaal erachter.

Door rekening te houden met de visie van de partner, zullen de beelden die je vastlegt veel minder je eigen interpretatie zijn. Die zienswijze over het onderwerp van je internationale praktijk eerst te weten komen is dus belangrijk.

De kans is groot dat je in je partnerland verschillende visies vindt over de praktijk die je wil voorstellen, vanuit het standpunt van de directeur, studenten, leerlingen, leerkrachten … Probeer deze verschillende perspectieven vast te leggen. Dat kan met behulp van een interview, een geschreven tekst … Breng hierbij de kracht van de partner in beeld, de fierheid en het zelfrespect.

Op deze manier kan men achteraf in België aan de slag met jouw internationale ervaring. Vanuit een verruimde blik, dankzij de verschillende perspectieven die je aanbiedt.

 

‘Wij werken in een groep van drie met toekomstige Vietnamese leerkrachten, een soort van buddy’s dus. Wij polsten bij hen naar het thema ‘respect in de klas’ en hoe zij dit zien. Het was heel interessant om hun invalshoek te horen.’
Leerkrachten in opleiding aan de Arteveldehogeschool ~ deden stage in Vietnam