Skip to main content

STAP 7: Breng een eerlijk perspectief

Maak of selecteer beeldmateriaal met respect voor de privacy en integriteit van mensen.

 • Praat met jouw begeleider of key-person in jouw stageschool of neem contact op met de stageverantwoordelijke (van VVOB) binnen jouw stageland om af te toetsen.
 • Vraag eerst toestemming aan volwassenen én aan kinderen voor je hen fotografeert of filmt.
 • Vertel met welk doel je dat doet, waarvoor je het beeldmateriaal wil gebruiken.
 • Vraag je altijd af of jij het zelf zou appreciëren om op zo’n manier in beeld gebracht te worden.
 • Als mensen zich niet kunnen verzetten tegen het maken van beelden, doe je het sowieso niet.
 • Elk land heeft zijn eigen wetgeving. Zoek vooraf op welke officiële juridische richtlijnen er gelden in verband met fotograferen op jouw plaats van bestemming.
 • Ga zeker ook na wat dat specifiek betekent voor het fotograferen van kinderen
 • Indien je toch geen specifieke toestemming hebt gekregen van de ouders en het schoolpersoneel voor het in beeld brengen van kinderen, zorg er dan zeker voor dat de kinderen niet herkenbaar in beeld komen.

‘Bij het begeleiden van een eduSHARE letten we er altijd op dat alle beelden die worden gemaakt (zeker die van kinderen) met toestemming van zowel ouders als leerkrachten gebruiken. Vaak zijn er strenge regels hierover in het land, informeer je dus hierover! Het is ook fijn om de leerkrachten en ouders waarmee je samenwerkt zelf ook eens te vragen wat zij fijn zouden vinden dat jij in beeld brengt. Waar zijn zij zelf trots op?’ eNSPIRED medewerker – begeleider eduSHARE

Blijf weg van stereotiepe en negatieve beeldvorming. 

 • Concreet: Probeer niet ‘dé kinderen in Afrika’ of ‘naar school gaan in India’ weer te geven. Breng unieke, persoonlijke verhalen. Dynamisch, close.
 • Veelzeggend: Dat kinderen enthousiast bijleren is belangrijker dan het schoolgebouw. Dat het vee te drinken heeft en daardoor melk geeft is interessanter dan de waterput.
 • Hoopvol: Negatieve situaties horen bij de realiteit, maar trieste beelden geven enkel medelijden … Negeer de ernst van de situatie niet maar focus op de kracht en de waardigheid van de mensen. Toon lichtpuntjes en positieve verandering.
 • Actueel: Maak realistische, hedendaagse beelden: dus ook stedelijke bebouwing, computergebruik op school, televisie thuis … naast de traditionele dorpen en gewoontes.
 • Verbindend: Respecteer de verschillen maar benadruk het anders zijn niet. Mensen hier herkennen zich makkelijker in gemeenschappelijke noden, behoeftes, gevoelens, wensen en rechten.

Doe de clichécheck:

 • Lijst voor je vertrek alle stereotypen op die je hebt over het land en de mensen waar je naartoe trekt.
 • Hou dit lijstje in je achterhoofd bij het maken van foto’s, video … en doe het tegenovergestelde.
 • Kijk nog eens extra kritisch bij het maken van je uiteindelijke beeldkeuze.

En denk multimediaal.

We leven in een visuele wereld. Kwalitatieve en veelzeggende foto’s en videofragmenten zijn essentieel om een verslag, lesinhoud, presentatie … te illustreren. Daarnaast kan ook enkel audio, in een boeiende podcast, heel interessant zijn.

Nog enkele essentiële do’s-and-don’ts:

 1. Ieder beeld moet leesbaar zijn: technisch in orde, met een begrijpelijke inhoud.
 2. Een foto informeert maar kan niet alles laten vertellen, geen analyse geven.
 3. Beelden kunnen/mogen een gevoel oproepen.
 4. Toon mensen in actie, vermijd passiviteit.
 5. Verval niet in idyllische beelden die alleen maar mooi zijn.
 6. Ga voor authentiek, niet gemanipuleerd of in scène gezet.
 7. Goede beelden zijn niet éénduidig en zetten aan tot nadenken.
 8. Zorg dat je achtergrondinformatie hebt over de personen die je in beeld brengt.
 9. Portretteer jezelf niet als redder, held of weldoener.

Bij Djapo en Radi-Aid kan je hier meer over lezen.

Bekijk deze inspirerende video’s