Skip to main content

eduSHARE uit Zuid-Afrika | Thuistaal in de klas

In het voorjaar van 2023 trokken Barbara Vauterin en Lisa-Marie Deman, twee laatstejaarsstudenten van de bachelor lager onderwijs aan de Hogeschool VIVES naar Durban in Zuid-Afrika. Daar liepen ze drie maanden stage aan de Mthombeni Primary school

eduSHARE pioniers

Aangezien zij één van de pioniersstudenten zijn en de eduSHARE flow nog verder ontwikkeld zal worden, trok team eNSPIRED samen met Justine Pillaert, lerarenopleider aan de Hogeschool VIVES, naar Zuid-Afrika om Barbara en Lisa-Marie te ondersteunen bij het maken van hun eduSHARE.

In onderstaande video vertellen Barbara en Lisa-Marie hoe hun eduSHARE tot stand is gekomen. 

Meertaligheid in Zuid-Afrika

Na enkele weken op hun stageplek kwamen Barbara en Lisa-Marie erachter dat de manier waarop ze in Zuid-Afrika met taal omgaan toch anders is dan bij ons.

Zuid-Afrika telt maar liefst elf officiële talen. Naast het Engels, dat voornamelijk in het openbare leven wordt gebruikt, zoals in de media, in de politiek etc., bestaan er dus nog tien andere talen: Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, IsiZulu en Afrikaans. Een land dus met een meertalige context.

Engels en Afrikaans wordt zo goed als over het hele land gesproken maar voor veel inwoners is dit niet hun eerste taal of thuistaal. In KwaZulu-Natal bijvoorbeeld, de provincie waar Barbara en Lisa-Marie stage liepen, is de thuistaal van de meeste inwoners IsiZulu.

Omdat ze er in Zuid-Afrika in geloven dat een goede beheersing van de thuistaal ervoor zorgt dat leerlingen beter leren, geven leerkrachten in de eerste drie jaren van het lager onderwijs les in de thuistaal van de leerlingen. Hoewel er nadien nog steeds ruimte is voor de thuistaal in de klas is de instructietaal vanaf het vierde leerjaar Engels.

eduSHARE-video over thuistaal in de klas

Over de integratie van de thuistaal op school en de taalswitch in het vierde leerjaar valt heel wat te zeggen. Met wat extra ondersteuning van het eNSPIRED-team, hun docent aan de hogeschool en een videomaker, interviewden ze enkele leerkrachten, de schooldirecteur en een onderwijsexperte over dit onderwerp. Het resultaat kan je hieronder bekijken.

eduSHARE uit Rwanda | Meisjes in technisch onderwijs

Deze eduSHARE is ontwikkeld door Lise Delbeke en Febe Deschrevel, twee laatstejaars studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs wiskunde en economie aan de Hogeschool VIVES. Tijdens hun stage aan een secundaire school in Rwanda interviewden ze vier studenten over hoe er bij meisjes meer interesse kan gewekt worden om in het technisch onderwijs te gaan.

Benieuwd hoe je deze eduSHARE kan gebruiken in de opleiding?

eduSHARE uit Cambodja | Respect in de klas

Hanne De Petter en Elena Bullaert, twee laatstejaars studenten van de bachelor lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool trokken in het voorjaar van 2023 op internationale stage naar Cambodja. Om ervoor te zorgen dat dit geen individuele ervaring bleef, vroegen we hen om een eduSHARE te ontwikkelen. 

Website over respect in de klas 

Tijdens hun stage aan de lagere school in de stad Kampot raakten ze geïnspireerd door de manier waarop Cambodjanen omgaan met de waarde ‘Respect’. Ze merkten al snel hoe respect een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven van de studenten en de Cambodjanen in het algemeen. ‘We zijn ervan overtuigd dat we in België veel kunnen leren van de manier waarop er in de Cambodjaanse klassen omgegaan wordt met de waarde ‘Respect”, aldus de studenten. 

Ze ontwikkelden een website waarop je allerlei informatie kan vinden over hoe respect zichtbaar is in de klassen van het Cambodjaanse basisonderwijs. Daarnaast interviewden ze enkele Cambodjaanse student-leerkrachten waarmee ze samen aan teamteaching deden. Ze organiseerden een gesprek met hen rond de invulling van de waarde ‘respect’ in Cambodja.

Verder zetten ze je graag zelf eens aan het denken over hoe jij dit zou kunnen inzetten in jouw eigen klasomgeving. 

eduSHARE uit Zambia | Teaching dice

Marjolein Guldentops en Ciska Lecluse liepen een duo-stage in de kleuterklassen van de Kamwala Primary school in Serenje, Zambia. Hun eduSHARE is een product of spel (dobbelstenen) dat toelaat om zowel inhoudelijke diversiteit, kennis als vaardigheden te testen en te versterken. Het spel is heel gevarieerd, vooral omdat je bij het gooien van de dobbelstenen (telkens een mix van een onderwerp, een lichaamsdeel en een opdracht) een brede waaier aan uitdagingen krijgt. Dit creatieve spel kan zelf gemaakt worden (eventueel met gerecupereerd materiaal) en heeft een zeer universeel karakter. Het is een didactisch instrument voor leerkrachten, eerder dan een product dat de eigen opleiding ‘internationaliseert’.

eduSHARE uit Cambodja | Het pad van je internationale stage

Emile Vanassche deed zijn stage in Cambodja en liep samen met drie Cambodjaanse medestudenten en een Vlaamse collega stage in de school Pithnou in Battambang. Emile ontwierp een spel waarbij studenten uitgedaagd worden zich in te leven in een nieuwe onderwijscontext. Enerzijds kan het spel dienen ter voorbereiding van een internationale stage; anderzijds laat het spel ook toe om terug te blikken en te reflecteren over de stage en de veranderingsprocessen die het heeft teweeggebracht. Deze eduSHARE is origineel is, af als product, met duidelijke instructies en heel inzetbaar en bruikbaar voor vertrekkende studenten.

eduSHARE uit Rwanda | Praat je weg

 

eduSHARE uit Suriname | Bouw yo skoro

Linde Goossens, Tine Limet en Zoë Burnus, drie studenten van de Educatieve Master aan de Vrije Universiteit Brussel liepen stage in Suriname. Samen ontwikkelden ze het stellingenspel “Bouw yo skoro – je school opbouwen”, waarbij het de bedoeling is om de studenten van de Educatieve Master te laten reflecteren over bepaalde thema’s die relevant zijn voor het onderwijsdebat. Het spel streeft ernaar de internationale competenties van de aspirant leerkrachten aan te spreken door stellingen te kaderen binnen een specifieke buitenlandse context. Daarnaast stimuleert het spel beginnende leerkrachten om een onderwijsvisie te vormen via kritisch nadenken en actieve samenwerking met medestudenten.  Deze eduSHARE is heel sterk: thematisch divers, duidelijke gericht op de studenten van de Educatieve Master, klare objectieven, geworteld in de Surinaamse context, pedagogisch sterk en met duidelijk instructies en bovendien uitbreidbaar zowel qua inhoud als naar andere landen.