Skip to main content

ContentType: Tip

STAP 10: Dien je eduSHARE in…

… en maak kans op een prijs!

Je eduSHARE delen, zorgt ervoor dat anderen ervan kunnen leren! Bovendien maken de drie beste eduSHARE’s kans op een mooie prijs. We reiken een hoofdprijs uit ter waarde van €300, de eduSHARE op de tweede plaats is goed voor €200 en de derde plaats wint €100. Succes! 

STAP 9: Pitch!

Je eduSHARE staat op punt!

Maar nu wil je ervoor zorgen dat die ook effectief wordt gebruikt in jouw opleiding. Omschrijf goed aan welke doelstellingen er wordt gewerkt bij het gebruiken van jouw eduSHARE. Schrijf vervolgens een aantrekkelijke introductie waarom docenten of medestudenten met jouw eduSHARE aan de slag moeten.

STAP 1: Kies je onderwerp

Tijdens deze observatiefase ga je op zoek naar thema of activiteit dat breed kan worden gebruikt door andere (toekomstige) leerkrachten

In jouw stageland kampt men misschien met gelijkaardige onderwijsuitdagingen als in België. Een andere context leent zich waarschijnlijk tot een andere aanpak. Misschien wel een aanpak waar wij in België inspiratie uit kunnen halen? Ga na wat jou verbaasde, verraste, inspireerde en aan het denken zette de voorbije weken in jouw stageschool! Hoe zou je dit kunnen omvormen tot een aantrekkelijk(e)  les(onderdeel)?

Documenteer of selecteer een thema, activiteit of lespraktijk die aansluit bij de basiscompetenties van de lerarenopleiding. Bespreek dit met je docent of stagebegeleider. Zo verhoog je de bruikbaarheid en de kans dat het effectief ingezet wordt in het curriculum, opleidingsonderdeel of modules.

TIP: vraag ook eens aan de leerkrachten of andere onderwijsprofessionals in jouw gastland wat zij zelf interessant vinden als lespraktijk! Waar zijn zij trots op? Of waar zijn zij juist nieuwsgierig naar rond onderwijs in België?

‘We merken dat ze in Rwanda ook moeite hebben om meisjes te laten kiezen voor STEM-richtingen. Net zoals in België dus. Toch wordt hier wel op ingezet. Wij zouden graag willen onderzoeken hoe dit proces verloopt in vergelijking met België en wat de beweegredenen zijn van meisjes om voor deze richting te kiezen.’ Leerkrachten in opleiding aan de hogeschool VIVES ~ deden stage in Rwanda

STAP 8: Link naar de praktijk

Een interessante praktijk illustreren of in beeld brengen is één ding. Dit gieten in een interessant format waar andere studenten binnen de lerarenopleiding iets aan hebben is nog iets anders.

Ga na hoe je jouw praktijk het beste kunt kaderen.

Misschien door het te vergelijken met de Belgische context? Wil jij bijvoorbeeld in beeld brengen hoe jouw gastland omgaat met ouderparticipatie in de school? Dan is het interessant om toe te lichten hoe dat in België in zijn werk gaat en waar hier de uitdagingen liggen. Wil je iets brengen over klasdiscipline voor grote groepen? Interview dan ook eens een Belgische leerkracht om de twee contexten te vergelijken. Of maak een stellingenspel om jouw studiegenoten hier rond aan het denken te zetten.

Herinner je je nog STAP 2: Betrek je docent? Aarzel zeker niet om aan je docent hulp te vragen. Zij kunnen vaak goed inschatten wat een interessant perspectief is om uit te lichten en wat aanslaat en nuttig is voor jouw medestudenten en hoe je dit kan aanbrengen.

‘Om ervoor te zorgen dat de website die we maakten rond respect in de klas en op school kan worden gebruikt door onze docenten of leerkrachten in Vlaanderen maakt wij een soort van lesje hierrond om bepaalde zaken te vergelijken met onze eigen context, zo kunnen docenten en leerkrachten meteen aan de slag ermee’ Leerkrachten in opleiding aan de Arteveldehogeschool ~ deden stage in Vietnam

Bekijk hier hoe studenten hun eduSHARE gelinkt hebben naar de praktijk

STAP 7: Breng een eerlijk perspectief

Maak of selecteer beeldmateriaal met respect voor de privacy en integriteit van mensen.

 • Praat met jouw begeleider of key-person in jouw stageschool of neem contact op met de stageverantwoordelijke (van VVOB) binnen jouw stageland om af te toetsen.
 • Vraag eerst toestemming aan volwassenen én aan kinderen voor je hen fotografeert of filmt.
 • Vertel met welk doel je dat doet, waarvoor je het beeldmateriaal wil gebruiken.
 • Vraag je altijd af of jij het zelf zou appreciëren om op zo’n manier in beeld gebracht te worden.
 • Als mensen zich niet kunnen verzetten tegen het maken van beelden, doe je het sowieso niet.
 • Elk land heeft zijn eigen wetgeving. Zoek vooraf op welke officiële juridische richtlijnen er gelden in verband met fotograferen op jouw plaats van bestemming.
 • Ga zeker ook na wat dat specifiek betekent voor het fotograferen van kinderen
 • Indien je toch geen specifieke toestemming hebt gekregen van de ouders en het schoolpersoneel voor het in beeld brengen van kinderen, zorg er dan zeker voor dat de kinderen niet herkenbaar in beeld komen.

‘Bij het begeleiden van een eduSHARE letten we er altijd op dat alle beelden die worden gemaakt (zeker die van kinderen) met toestemming van zowel ouders als leerkrachten gebruiken. Vaak zijn er strenge regels hierover in het land, informeer je dus hierover! Het is ook fijn om de leerkrachten en ouders waarmee je samenwerkt zelf ook eens te vragen wat zij fijn zouden vinden dat jij in beeld brengt. Waar zijn zij zelf trots op?’ eNSPIRED medewerker – begeleider eduSHARE

Blijf weg van stereotiepe en negatieve beeldvorming. 

 • Concreet: Probeer niet ‘dé kinderen in Afrika’ of ‘naar school gaan in India’ weer te geven. Breng unieke, persoonlijke verhalen. Dynamisch, close.
 • Veelzeggend: Dat kinderen enthousiast bijleren is belangrijker dan het schoolgebouw. Dat het vee te drinken heeft en daardoor melk geeft is interessanter dan de waterput.
 • Hoopvol: Negatieve situaties horen bij de realiteit, maar trieste beelden geven enkel medelijden … Negeer de ernst van de situatie niet maar focus op de kracht en de waardigheid van de mensen. Toon lichtpuntjes en positieve verandering.
 • Actueel: Maak realistische, hedendaagse beelden: dus ook stedelijke bebouwing, computergebruik op school, televisie thuis … naast de traditionele dorpen en gewoontes.
 • Verbindend: Respecteer de verschillen maar benadruk het anders zijn niet. Mensen hier herkennen zich makkelijker in gemeenschappelijke noden, behoeftes, gevoelens, wensen en rechten.

Doe de clichécheck:

 • Lijst voor je vertrek alle stereotypen op die je hebt over het land en de mensen waar je naartoe trekt.
 • Hou dit lijstje in je achterhoofd bij het maken van foto’s, video … en doe het tegenovergestelde.
 • Kijk nog eens extra kritisch bij het maken van je uiteindelijke beeldkeuze.

En denk multimediaal.

We leven in een visuele wereld. Kwalitatieve en veelzeggende foto’s en videofragmenten zijn essentieel om een verslag, lesinhoud, presentatie … te illustreren. Daarnaast kan ook enkel audio, in een boeiende podcast, heel interessant zijn.

Nog enkele essentiële do’s-and-don’ts:

 1. Ieder beeld moet leesbaar zijn: technisch in orde, met een begrijpelijke inhoud.
 2. Een foto informeert maar kan niet alles laten vertellen, geen analyse geven.
 3. Beelden kunnen/mogen een gevoel oproepen.
 4. Toon mensen in actie, vermijd passiviteit.
 5. Verval niet in idyllische beelden die alleen maar mooi zijn.
 6. Ga voor authentiek, niet gemanipuleerd of in scène gezet.
 7. Goede beelden zijn niet éénduidig en zetten aan tot nadenken.
 8. Zorg dat je achtergrondinformatie hebt over de personen die je in beeld brengt.
 9. Portretteer jezelf niet als redder, held of weldoener.

Bij Djapo en Radi-Aid kan je hier meer over lezen.

Bekijk deze inspirerende video’s

STAP 6: Maak een planning

Interessant is om een retroplanning te maken.

Dat is een planning die terugtelt vanaf de datum waarop je klaar moet zijn met jouw project. Je deelt de planning op in taken en fases en ziet zo hoeveel tijd je per fase hebt. Zo kom je te weten of je voldoende tijd per fase hebt en behoud je een goed overzicht.

‘Wij maakten een video en daar kwam veel meer bij kijken dan gedacht. Ook zaken waar we pas later op kwamen. Vragen voor de interviews voorbereiden, consent forms laten invullen door de ouders voor de kinderen die in beeld zouden worden gebracht, het contacteren van professionals die iets over meertaligheid konden vertellen, een storyboard maken en ga zo maar door. Een goede planning was zeker nodig.’ Leerkrachten in opleiding aan de hogeschool VIVES ~ deden stage in Zuid-Afrika

Hieronder een zeer eenvoudig voorbeeld van een deel van een retroplanning voor een video-opname.

week 4week 5week 6week 7week 8week 9week 10
Thema bepalenX
ObservatiefaseX
Terugkoppeling stagebegeleiderX
Doelstellingen bepalenX
VoorbereidingX
Vragen voorbereidenX
Afspreken met intervieweeX
Materiaal verzamelenXXX
Beeldmateriaal opnemenXXX
MontageX
PitchX
Leerdoelstellingen koppelen aan materiaalX
Aantrekkelijke beschrijvingX

Stagetijdlijn

STAP 5: Betrek de professional in je gastland

Vraag ook eens aan de leerkrachten of andere onderwijsprofessionals in jouw gastland wat zij zelf interessant vinden als lespraktijk! Waar zijn zij trots op? Of waar zijn zij juist nieuwsgierig naar rond onderwijs in België?

Integreer diverse visies voor meer neutraliteit.

Je blijft als buitenlander vaak een buitenstaander, maar hoe kom je toch een beetje ‘binnen’? Fotograferen of filmen kan een wederzijds proces worden. Samen zoeken naar de meest respectvolle of leuke manier om iets in beeld te brengen is een goed plan. Zo creëren jullie voor beide partijen een positieve herinnering.

Door je partner te betrekken in dit proces kan die zelf tonen wat die belangrijk vindt en hoe er voor problemen concrete oplossingen gezocht worden. Samen beelden maken versterkt de visuele weergave en het verhaal erachter.

Door rekening te houden met de visie van de partner, zullen de beelden die je vastlegt veel minder je eigen interpretatie zijn. Die zienswijze over het onderwerp van je internationale praktijk eerst te weten komen is dus belangrijk.

De kans is groot dat je in je partnerland verschillende visies vindt over de praktijk die je wil voorstellen, vanuit het standpunt van de directeur, studenten, leerlingen, leerkrachten … Probeer deze verschillende perspectieven vast te leggen. Dat kan met behulp van een interview, een geschreven tekst … Breng hierbij de kracht van de partner in beeld, de fierheid en het zelfrespect.

Op deze manier kan men achteraf in België aan de slag met jouw internationale ervaring. Vanuit een verruimde blik, dankzij de verschillende perspectieven die je aanbiedt.

 

‘Wij werken in een groep van drie met toekomstige Vietnamese leerkrachten, een soort van buddy’s dus. Wij polsten bij hen naar het thema ‘respect in de klas’ en hoe zij dit zien. Het was heel interessant om hun invalshoek te horen.’
Leerkrachten in opleiding aan de Arteveldehogeschool ~ deden stage in Vietnam

STAP 4: Kies je format

Waar ben je goed in en wat doe je graag?

Maak je graag vlogs of schuilt er een Louis Theroux in jou? Overweeg dan misschien enkele video-opnames of een interview met een leerkracht in jouw stageland die jou inspireert of aan het denken zet. Altijd op pad om de mooiste foto’s te trekken? Waarom geen fotoreeks over interessante lespraktijken? Een geboren animator? Denk dan eens aan educatief spel waar andere studenten iets van zouden kunnen opsteken!

STAP 3: Bepaal jouw doelstellingen

Je koos nu een thema voor jouw eduSHARE en bepaalde hoe je dit gaat illustreren.

Ga na wat jij met jouw eduSHARE wilt bereiken!

Wil je jouw medestudenten aan het denken zetten rond verschillende aanpakken wereldwijd? Wil je tonen dat er andere manieren bestaan waar wij misschien iets van kunnen leren? Wil je jouw medestudenten aan het denken zetten rond interculturele ervaringen? Interessant om bij het bepalen van de doelstellingen van jouw eduSHARE, eens een kijkje te nemen naar de basis competenties van leerkracht of interculturele competenties.

Zodra dat helder voor je is, kan je verder op verkenning via het SMART-model:

 1. Specific (specifiek): Wat is het precieze doel dat je wil bereiken?
 2. Measurable (meetbaar): Hoe ga je na dat je het doel bereikt hebt?
 3. Achievable (bereikbaar): Kan je het doel echt bereiken of is het te moeilijk?
 4. Relevant: Is jouw eduSHARE relevant voor andere studenten of docenten binnen jouw opleiding
 5. Timely (tijdig): Wanneer is je deadline voor het bereiken van het doel?

TIP: probeer zo gefocust mogelijk te werk te gaan. Dus niet: ‘ik wil taalonderwijs in Zuid-Afrika vergelijken met taalonderwijs in België’ maar wel ‘ik wil aan de hand van een casus illustreren hoe een school in Durban te werk gaat waar kinderen zowel in het Isizulu als in het Engels les krijgen.’

‘We willen in de eerste plaats leerkrachten in Vlaanderen inspireren met ideeën die we hier opdoen rond lagekosten materiaal. We willen dus een toegankelijk platform maken waar leerkrachten naar toe gaan voor knutselideeën.’ Leerkrachten in opleiding aan de Howest hogeschool ~ deden stage in Zambia

STAP 2: Betrek je docent

Vraag eens aan jouw stagebegeleider of een andere docent in België naar inspiratie. Misschien zoekt een bepaalde docent die erg veel rond jouw gekozen thema in een les doet heel specifiek naar beeldmateriaal? Of juist naar uitgeschreven casussen van een bepaalde praktijk die hij of zij dan makkelijk in de les kan integreren.

“Wij willen iets doen rond de omgang in de lagere school met thuistaal (Izizulu) en instructietaal (Izizulu en Engels). Het is erg handig dat onze stagebegeleider ook veel lesgeeft over de uitdaging van meertaligheid in het Vlaamse onderwijs. Zij zal onze eduSHARE echt in de les kunnen gebruiken.” Leerkrachten in opleiding aan de hogeschool VIVES ~ deden stage in Zuid-Afrika

De eduSHARE flow uitgelegd door een docent